Image-empty-state_edited.jpg

Kathy (Chia-Yu) Chen

Post-doctoral Researcher

Post-doctoral Researcher

Post-doctoral Researcher
(Summer 2021 - Spring 2022)

    • Sustainable Transportation
    • Data Analytics
56-564631_linkedin-icon-linkedin-white-i
Screenshot 2021-01-24 151244.png